Ընդունելության իրավական ակտեր

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի նոյեմբերի 27-30-ն ընկած ժամանակահատվածում։  

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կանոնադրություն
Ընդունելության քննության կարգ
Տեսանկարահանման կարգ