Ընդունելության իրավական ակտեր

Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Կանոնադրություն
Տեսանկարահանում և տեսաձայնագրում իրականացնելու կարգ