Ընդունելության իրավական ակտեր

Կանոնադրություն
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
2022թ. աշնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր քննության անցողիկ տեղերի քանակական կազմը, հատուկ դիմորդների քանակական կազմը, անվճար տեղերը, անցողիկ միավորների նվազագույն շեմը հաստատելու մասին որոշում
Ընդունելության հանձնաժողովի գործունեության կարգ
Ընդունելության հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու մասին որոշում
Ընդունելության հանձնաժողով ձևավորելու մասին որոշում
Որոշում ուսման վարձի չափերը և վճարման կարգը հաստատելու մասին
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ
Տեսնել ավելին