Latest news

Image

Փաստաբանների լրացուցիչ վերապատրաստման ժամանակացույց

Read More
Image

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Read More
Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը հյուրընկալեց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողներին

Read More
Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2017 թվականի աշնանային հոսքի ունկնդիրներին` պայմանագրերի ստորագրման վերաբերյալ

Read More
Image

Իրավաբանի մասնագիտական ստաժի, ուսման վարձի զեղչի, ուսման վարձի տարաժամկետ վճարման, անվճար հիմունքով սովորելու հարցերի վերաբերյալ

Read More
Image

2017 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության ամփոփիչ արդյունքներ

Read More