Latest news

Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ (ՆԱԽՆԱԿԱՆ) ԿԱԼԱՆՔ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ՝ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ․ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՓՈՐՁ, ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԿԱՆԱՅՔ, ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԱՏԱԶՐԿՎԱԾՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More